Historie

Tandlæge Herluf Thyssen anno 1916
Tandlæge Herluf Thyssen, født 1883 på Fanø som søn af en møllebygger.
Var først uddannet exam.pharm. og blev derefter tandlæge.
Billedet menes at stamme fra 1916. Klinikassistentens navn var Bitte, og hun blev
senere gårdmandskone i Stauning. Patienten var vistnok fru Thyssen.
Klinikken var meget moderne udstyret efter tidens krav og modens forskrifter.
På klinikken var der elektrisk lys, elektrisk boremaskine og efter tiden en moderne pumpestol. 

Ferien 14/6 anno 1920
Billedet dateret "Ferien 14/6 - 1920". Karnappen med balkon er indgang fra havesiden til tandlægens private gemakker.
I dag er døren indgang til receptionen fra Tandlægehusets parkeringsplads. 

Tandlæge Thyssen i kittel, fru Thyssen siddende mellem en tante og onkel.

Interiøret i klinikken i 40'erne
Interiøret i klinikken i 1940'erne efter, at Ragna og Frode Hammerskov havde overtaget klinikken. 
Der var røntgenapparat ved den spinkle stol i højre hjørne, og søjlen med instrumentbakke og spytfontæne er næsten, som vi kender den i dag.

Facadebillede af Tandlægehuset i 40'erne
Tre raske børn foran Tandlægehuset i Bredgade.

Den ene af pigerne er datter af tandlæge Jæger.

Facadebillede anno 1957
Festlighed i 1957, da Skjern blev landets sidste købstad. 
Spejderne i optog forbi Tandlægehuset. 

Regning fra 1937

Regning fra 1937

Tandlæger i Tandlægehuset

Tandlægehuset på Bredgade 30, har eksisteret siden 1909. I forbindelse med modernisering af klinikken i år 2000 har vi fremstillet en fotomappe, som kan ses i vores venteværelse. Huset blev bygget i 1892 som bestyrelsesbolig til Aktietømmerhandelen på den modsatte side af Bredgade. I 1909 blev huset solgt til tandlæge Herluf Thyssen, som indrettede det til tandklinik.

Tandlæger, som har praktiseret i Tandlægehuset:
Herluf Thyssen, 1909-1924
H. Hallander, 1924-1927
Erik Jæger, 1927-1943
Ragna og Frode Hammerskov, 1943-1980
Kresten Bjørnholt-Schou, 1980-1988
Erling Kristensen, 1982-
Elsebeth Houmand, 1989-2000
Mogens Øster Jørgensen, 2001-2012
Peter Nyholm Anthonisen, 2001-

Hver tid har sine krav og idealer, og i den række af tandlæger, som siden 1909 har praktiseret her, har hver især indrettet kliniklokalerne og ændret på husets indretning og ydre, så det svarede til deres behov. Indtil 1968 var huset tillige privat beboelse for tandlægerne, så skiftende tiders krav til privatbolig skulle også indpasses i huset. Vi er i dag dybt taknemmelige for, at alle disse ændringer gennem det meste af et århundrede har efterladt et hus, som har bevaret sin stil i en sådan grad, at det fortsat står som en smuk helhed.

Hvis nogen ligger inde med billeder og/eller anekdoter fra husets historie, vil vi være meget taknemmelige for at låne yderligere materiale. Hvis der gives tilladelse vil vi også gerne bringe det på vores hjemmeside.

Tidligere kontor for aktietømmerhandlen

Klinikken var tidligere kontorbygning for aktietømmerhandlen overfor. Det ser ud til at være en festdag i byen i ca. 1908. Den gang var der ikke fortovsfliser men toppede brosten. Der stod også en flagstang ud mod Bredgade.