Visdomstænder

Information om visdomstænder

Visdomstanden er en kindtand, der normalt bryder frem bag ved de øvrige kindtænder i 7- og 21-års alderen. Det er ikke alle mennesker, der har alle 4 visdomstænder, og det er heller ikke alle visdomstænder, der bryder frem.

Overkæben:
Visdomstænderne i overkæben bryder næsten altid helt frem og giver sjældent problemer.
Men af og til bryder de frem med retning mod kinden. Det kan give påbidning af kinden eller problemer med renhold af tanden, hvorfor den må fjernes. Visdomstænder i overkæben er oftest simple at fjerne, og efterforløbet er normalt ukompliceret.

Underkæben:
Visdomstænderne i underkæben bryder ofte ikke helt frem. De ”sidder i klemme” bag tanden foran.
Det bevirker, at der kan opstå betændelse, caries (huller i tænderne) samt nedbrydning af vævet omkring tanden foran (parodontose).
De problemskabende visdomstænder bør fjernes – helst inden problemerne bliver store - og det bør ske, mens man er ung. Det er nemlig simplere og giver færre komplikationer at fjerne visdomstænder på unge mennesker.

Blodprøver:
Inden fjernelse af visdomstænder i underkæben og enkelte i overkæben udtager vi blod fra din albue, så vi kan lukke hullet efter visdomstanden med de hvide blodlegemer fra dit blod. 

Bivirkninger ved fjernelse af visdomtænder:
Efter fjernelse af visdomstænder vil der altid være rødme, hævelse og ømhed. Jo sværere det har været at fjerne visdomstanden, jo kraftigere bliver bivirkningerne. Disse er helt normale og forsvinder igen. Ved kraftige bivirkninger kan man tage smertestillende medicin – spørg tandlægen.

Komplikationer ved fjernelse af visdomstænder:
Overkæben: I overkæben er der meget sjældent komplikationer.
Underkæben: I underkæben er der hyppigere komplikationer, da der ofte er foretaget et større
indgreb, som også har taget længere tid. De anatomiske forhold er også en medvirkende årsag.
Der kan opstå betændelse i såret, men det er heldigvis sjældent. Der vil typisk være kraftig hævelse samt evt. feber. Betændelse kræver behandling på klinikken.
I sjældne tilfælde kan helingen gå i stå 2.-5. dagen efter fjernelse af tanden. Det giver smerte og ofte også en meget markant dårlig smag/lugt. Tilstanden kræver behandling på klinikken.
I meget sjældne tilfælde kan der ske beskadigelse af følenerver til tunge, kind eller læbe. Dette er oftest forbigående, men yderst sjældent kan det desværre være et varigt problem. Risikoen er større i nogle situationer end andre, men risikoen for en nerveskade er altid til stede ved en operation.