Børn og unge

Behandling af børn og unge

16-17-årige

Hidtil har det været sådan, at unge i 16-17-års alderen kunne vælge at modtage tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge som alternativ til kommunal tandpleje. Bopælskommunen betaler for tandbehandling i begge tilfælde. Disse regler er uændrede.

0-15-årige

Man kan frit vælge om børn i alderen 0 til 15 år skal gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller i kommunal tandpleje.

Kommunal tandpleje:
Hvis man vælger kommunal tandpleje, betaler bopælskommunen for tandbehandling.

Privat tandpleje:
Hvis man vælger en privat tandlæge, er der en egenbetaling på 35%. Såfremt barnet er medlem af Sygeforsikring Danmark, betaler Danmark ca. halvdelen af egenbetalingen, så man selv kun skal betale ca. 17,5% af prisen for tandbehandling hos en privat tandlæge.

Drop out-effekten mindskes:
Der kan være mange grunde til at vælge en privat tandlæge.
I Tandlægehuset ser vi det tidlige valg som en positiv ting, da den såkaldte ”drop-out effekt” mindskes. Den private tandlæge lærer nemlig barnet at kende tidligt, og overgangen til ”voksen-tandpleje” bliver derfor simpel.
Der er heller ikke så stor risiko for, at barnet fravælger tandpleje som 18-årig. Vi ser desværre alt for mange patienter, som ikke modtager tandpleje i nogle år efter det 18. år. Når de så kommer til tandbehandling i starten af tyverne, er behandlingsbehovet ofte meget stort, og en mange tænder mistes herved.