Mikroskop

Zeiss operationsmikroskop

Tandlæge Erling Kristensen råder over et moderne Zeiss operationsmikroskop, som primært
anvendes til rodbehandling, men undertiden også til andre opgaver som f.eks kirurgi eller
kronefremstilling, hvor der kan være særlige krav til at kunne se små detaljer som ellers er usynlige
for øjet.


"man kan kun behandle det man kan se"


Desuden giver mikroskopet mulighed for at fotografere/filme og dermed dokumentere specielle
problemstillinger til journalen.