Trinvis

Trinvis excavering

Trinvis eller gradvis excavering betyder, at et hul udbores ad flere gange.
Når der er meget dybt hul i en tand, er der risiko for at beskadige tandens nerve, når hullet skal bores ud. Hvis nerven tager varig skade, skal tanden rodbehandles.

En rodbehandling er tidskrævende og dermed også en dyr behandling. En del rodbehandlinger kan undgås, hvis man udborer dybe huller trinvist:

1. I første omgang laves en overfladisk fyldning, som ikke nærmer sig tandens nerve. Herved bremses udviklingen af hullet (caries), og tandens vigtige og sårbare nerve får mulighed for at trække sig lidt tilbage fra det dybe hul.

2. Efter 9-18 md. fjernes den overfladiske fyldning, og den allerdybeste del af hullet bores ud.
Herefter afsluttes med en almindelig permanent fyldning. Belastningen for tanden er mindre ved at lave det dybe hul ad to mindre omgange. I meget sjældne tilfælde kan der være behov for mere end én midlertidig fyldning, men håbet om at undgå rodbehandling vil derved svinde.

 

Kan man undgå alle rodbehandlinger ved at lave dybe huller som trinvise excaveringer?
Nej, det kan man desværre ikke. I nogle tilfælde har tandens nerve allerede taget skade, inden behandling overhovedet påbegyndes, og dette kan ikke altid ses på forhånd.

Hvad er symptomet på behov for rodbehandling?
De typiske symptomer er spontane dunkende eller murrende smerter samt smerter over for varme.
Der kan også være ømhed ved tygning. I sjældne tilfælde ses en tandbyld. Efter fyldningerne kan tanden være følsom over for kulde, hvilket ofte er en forbigående reaktion på de dybe fyldninger.

Kan man ikke bare lade den midlertidige fyldning sidde permanent?
Nej, det kan man desværre ikke. Selvom den største del af hullet er boret ud og behandlet, er der stadig aktivitet under fyldningen. Hvis den resterende del af hullet under den midlertidige fyldning ikke behandles, vil tanden højst sandsynligt få brug for rodbehandling.

Hvordan betaler man for en trinvis excavering?
En trinvis excavering indebærer to fyldninger og ofte to bedøvelser. Der skal betales for begge fyldninger, men både Sygesikringen og Sygeforsikring Danmark giver tilskud til disse som til alle andre fyldninger af samme type og størrelse.