Personale

Erling Kristensen

Erling Kristensen

Tandlæge

Cand. odont. fra Århus Tandlægehøjskole juni 1981.
Ansat hos dansk tandlæge med speciale i krone/broprotetik i Hamburg indtil 1982.
Ansat i Tandlægehuset i 1982.
Medejer af Tandlægehuset siden 1984.

Erling har mere end 35 års erfaring som tandlæge. Han har særlig interesser for endodonti (rodbehandling) og har deltaget i mange kurser i ind- og udland. Derfor arbejder han ofte ved vanskelige opgaver i et operationsmikroskop med mulighed for op til 20 gange forstørrelse.
Erling modtager henvisninger af rodbehandling fra kolleger. Derudover har Erling arbejdet meget med krone/bro protetik og aftagelige proteser.
Erling har siden 2011 været udpeget af Tandlægeforeningen som tandlægefagligt medlem i Tandskadeankenævnet, hvor der behandles erstatningssager.

Peter Nyholm Anthonisen

Peter Nyholm Anthonisen

Tandlæge

Cand odont. fra Århus Tandlægeskole juni 1999.
August 1999 til januar 2001: Ansat på Ålborg Implantat Center.
Siden februar 2001 ansat i Tandlægehuset.
Medejer af Tandlægehuset siden 1/1-2012.

Peter arbejder bredt med alle tandlægefagets felter og varetager blandt andet implantatbehandling i Tandlægehuset. 
Peter har et bijob i Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandpleje, hvor han primært udfører kirurgiske opgaver. 
Peter har deltaget i flere kurser i både ind- og udland, og Peter har selv holdt flere kurser for tandlæger. 
Peter er initiativtager og fortsat tovholder på et tilbud om tandbehandling til socialt udsatte i Ringkøbing-Skjern Kommune.
I perioden 2012-2018 arbejdede Peter med klagesager i Region Midt.
Siden 2018 har Peter været sagkyndig i Styrelsen for Patientklager, hvor han vurderer kvaliteten af tandlægearbejde, der er klaget over. 

Line Blaabjerg Lauridsen

Line Blaabjerg Lauridsen

Tandlæge

Cand odont. fra Århus Tandlægeskole juni 2012.
Ansat juni 2012 i Tandlægehuset i Skjern.
Sideløbende hermed ansat august 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommunale tandpleje, hvor hun arbejder på klinikken i Ringkøbing.

Line interesserer sig for patienter med tandlægeskræk. Hun interesserer sig desuden bredt for tandpleje, herunder specielt rodbehandlinger.

Kristina Kragesteen Anthonisen

Kristina Kragesteen Anthonisen

Tandplejer

Uddannet autoriseret tandplejer ved Århus Tandlægeskole i januar 2000.
Har arbejdet i Hjørring, Aalborg, Gistrup og Varde.
Siden november 2003 ansat i Tandlægehuset.
Medejer af Tandlægehuset siden 1/1-2012.

Kristina foretager mange af Tandlægehusets parodontosebehandlinger. Desuden laver hun undersøgelser, tandrensninger og forebyggelse af tandsygdomme.

Helle Sandager

Helle Sandager

Tandplejer

Udlært klinikassistent ved tandlæge Arnvig Bidstrup i Ringkøbing.
Udlært autoriseret tandplejer ved Århus Tandlægeskole i juni 2014.
Ansat i Tandlægehuset i juli 2014.

Helle foretager mange af Tandlægehusets parodontosebehandlinger.
Desuden laver hun undersøgelser, tandrensninger og forebyggelse af tandsygdomme.

Bitten Wiklund

Bitten Wiklund

Tandplejer

Uddannet fra SKT, Århus Universitet 2015.
Ansat i Tandlægehuset siden 2016.

Bitten foretager undersøgelse, tandrensning, parodontosebehandling, instruktion i mundhygiejne, aftrykstagning, lakering af kindtænder, påsætning af tandsmykker, tandblegning og røntgen diagnostik.

Lene Pedersen

Lene Pedersen

Klinikassistent

Uddannelse: Startede som elev i Tandlægehuset i august 2005.
Udlært i Tandlægehuset februar 2008.

Arbejdsområder: Assistance ved tandlægestolen, receptionsarbejde, vareindkøb, kontor, fremstilling af aftryksskeer m.m.

Asta Møller Sørensen

Asta Møller Sørensen

Klinikassistent

Uddannelse: Kom i lære i Tandlægehuset i 1986 og fortsatte som færdiguddannet i 1989.
Har i 2003 taget merituddannelsen som klinikassistent ved Tandlægeskolen i Århus.

Arbejdsområder: Assistance ved tandlægestolen, miljø og maskiner, klinisk hygiejne, sikkerhedsrepræsentant.

Linda Weyergang

Linda Weyergang

Klinikassistent

Uddannelse: Udlært ved tandlæge Sten Schultz i Herning 2006.
Ansat i Tandlægehuset 1. juli 2007.

Arbejdsområder: Assistance ved tandlægestolen. Receptionsarbejde, kontor, post og kirurgi.

Maria Hougaard

Maria Hougaard

Klinikassistent

Uddannelse: Udlært 2002 hos tandlægerne i Færch-Huset i Holstebro.
Ansat i Tandlægehuset i 2008.

Arbejdsområder: Assistance ved tandlægestolen, vareindkøb, kirurgi og fremstilling af aftryksskeer m.m.

Maria er desuden uddannet zoneterapeut og kranio-sakral terapeut og har sin egen klinik i Holstebro.

Majken Andersen

Majken Andersen

Klinikassistent

Uddannelse: Udlært Klinikassistent ved Tandlægerne Videbæk 30. juni 2017.
Ansat i Tandlægehuset 1. august 2017 som barselsvikar.

Arbejdsområder: Assistance ved tandlægestolen

Puangthong Toman Østergaard (Gom)

Puangthong Toman Østergaard (Gom)

Hushjælp

Ansat i Tandlægehuset i 1. september 2007.

Arbejdsområder: Vask, div lokale indkøb og ærinder samt daglig rengøring.