Coronavirus

Betingelser

Fra 10/9-2021 er der ikke længere krav om særlige corona-forholdsregler på tandklinikker.
Men hvis du er i tvivl om din situation, så ring og spørg os ad.